OUR WORKS / Công trình
Các công trình thiết kế và thi công quảng cáo ngoài trời, nội thất, hệ thống đèn LED, hệ thống đèn NEON mà Công ty quảng cáo và trang trí Nội thất WORLD ART đã thực hiện trong năm 2019